Gedder i grøden!

Gedder i grøden!

Selvom det snart er start november, så er der stadig mange steder, hvor grøden ikke er faldet nok til, at man kan udøve normalt spinnefiskeri uden at krogene sætter sig i grøden. Herunder er lidt tips til, hvordan man lurer gedderne i selv meget tilgroede og lavvandede vandhuller og søer. Med lidt mindre agn, kan metoderne herunder og så sagtens bruges til eks. aborrer eller ørreder.

Efterårsgedde fra grødefyldt vandhul. Taget på 18 cm. Mc Pike, grødesikret.

POP!

Fiskeri med popperagn er en helt fantastisk måde at fiske på. Man bruger agn, der er meget højtgående i vandet og har en flad eller hul næseform, som ved nøk med stangen, laver et “pop” i overfladen, der giver trykbølger og luftbobler. Det er noget, der virkelig kan få rovfiskene på finnerne – selv sidst på efteråret, hvor vandtemperaturen er faldende, men grøden fortsat står højt mange steder. Søernes og mosernes småfisk, holder nemlig til i de sidste rester af grøde, til det helt kollapser senere på året – og det gør mange af rovfiskene også.

En agn, der poppes hen over disse grødeområder, kan få mange fisk til at miste besindelsen og hugge i vældige plask i overfladen. Hvis en fisk slår fejl på agnen, vil den meget ofte hugge igen og igen, og her kan man med fordel variere lidt i indtagningen af agnen. Eks er et stop over et åbent område godt. Herunder kan du se, hvordan jeg grødesikrer et gummidyr:

Frøhopmetoden

Hvis grøden er lidt længere nede i vandsøjlen, eller der er store områder med frit vand, er frøhopmetoden min klare favorit! Man bruger et flåd foran sin agn og sætter afstanden mellem flåd og agn, så den netop ikke kan nå grøden, men vil fiske lige over den, når der laves spin-stop. Jeg bruger meget gerne gummidyr til metoden her, og hvis der er meget højtstående grøde, grødesikrer jeg blot krogene ved at “gemme” krogen i gummiagnen, så den først stikker ud, når rovfisken har den mellem kæberne. Med frøhopmetoden, fiskes i små eller mekllemlange nøk, som ved popperfiskeri, men en smule langsommere – og når agnen når hen over et åbent område eller i kanten af grøden, laves lange spin-stop, afbrudt af korte nøk, hvilket gør, at rovfisk, der har fulgt agnen gennem grøde, angriber hårdt og brutalt i spinstoppet. Fordelen ved metoden her er, at fisken sjældent slår fejl af agnen, og at man dermed nemmere får kroget fiskene. Se mere om frøhopmetoden på ved at klikke HER.

Gedde på frøhopmetoden

Dyppefiskeri

I mange gamle fiskebøger, kan man læse om dyppefiskeri og se drabelige redskaber, som man brugte til fiskeriet. Agn med kæmpe kroge og drabelige modhager. Dyppemetoden kan dog sagtens fungere med mere skånsomme metoder, hvor fisken nemmere kan genudsættes igen efter fangst.

Man fisker i de huller der er mellem grødeklatter og sunkne træer, siv og buske. Her er vandet ofte noget dybere og gedden og andre rovfisk ynder at stå her, mens de holder øje med fisk, der kommer ud fra grøden. Ofte er der ikke mulighed for at trække agnen gennem vandet, men kun fiske i lodrette bevægelser eller helt stationært.

Ved stationært fiskeri uden bevægelser, er naturlig agn, som eks. en skalle en fordel. Her sættes blot en trekrog eller to på (HUSK geddeforfang) og eks. en prop, og så stiller man blot montagen i hullet i grøden, og venter. Det kan mange gange være en fordel, at agnen kommer helt ned på bunden, da det virker mere naturligt for gedden. Hvis man kan nå hullet fra land. kan fiskeri med gummidyr være meget effektivt! Man sænker blot gummidyret ned i hullet og nykker let (Agnen skal nærmest blot sitre lidt). Lav ind imellem et lidt større nøk for at skabe opmærksomhed til agnen.

Det er en stor fordel at bruge ret stive stænger, kraftige fletliner og et hjul med god bremse til dette fiskeri. Gedderne går ofte i grøden med det samme, og kan være svære at trække fri, hvis ikke grejet er i en god kaliber.

Prøv det spændende fiskeri i grødefyldte vand her i efteråret!

Knæk og bræk derude!

Frank Sjøgreen.