Rovfiskene samler sig!

Rovfiskene samler sig!

Vi er ved den tid på året, hvor vandplanterne visner og synker til bunds, ligesom bladene på træerne. Samtidigt falder vandtemperaturerne, og det har stor betydning for, hvor rovfiskenes byttefisk opholder sig i søer og åer – og dermed også for, hvor rovfiskene vil trække hen.

Gedde taget på trollet gummiagn.

I sø, mose og å, kollapser de vandplanter, som har ydet skjul for fødefisk lige nu. Det betyder, at skaller, brasenyngel og aborreyngel ikke længere kan finde skjulesteder, og derfor vil de mange steder, samle sig i store stimer, som giver småfisene tryghed, og forvirrer eventuelle rovfisk, da det er svært for dem at målrette deres angre på en specifik fisk. Ganske samme fænomen sker, når løverne forsøger angreb på en flok byttedyr på savannen.

I sø og mose, samler stimerne sig meget ofte på kanterne af skrænter, ved indsnævringer og også i vige og naturhavne, hvor de finder læ ved broer og udhængende træer. I åer, trækker fiskene ofte op i mere stillestående kanaler og op mod sluser og andet, hvor der kan findes skjul i det mere turbolente vand. Problemet er bare, at det ved rovfiskene godt – så de følger efter!

Med ekkolod kan man meget ofte finde store stimer af byttefisk, der er flankeret af en eller flere store rovfisk, som kun venter på et angreb, eller på, at en fisk svømmer ud af stimen. Rovfiskene kan ofte stå i timevis, ganske passivt på kanten af sådanne stimer, og her kan de være ganske svære at lokke til hug, men når der starter et angreb, går stimerne af småfisk ofte lidt i opløsning (Ses på ekkolod, som om stimen er flosset med huller i). Her er rovfiskene rigtig i hugget og kan fanges på næsten hvad som helst! Man kan selv bryde en stime med småfisk op, eks. ved at sænke sin agn ned i stimen og lave livlige bevægelser – det bryder stimen lidt op, og kan starte et angreb fra rovfiskene.

Kajakgedde taget på stort gummidyr!

Fra land, kan man nogle gange finde de tætte stimer småfisk helt inde ved land, og her kan man med fordel affiske kanterne af disse stimer, da rovfiskene nok skal være der. Nogle gange står stimerne så tæt, at man med et almindeligt fangstnet, kan skovle masser af gode agnfisk op til vinterens fiskeri.

Gedde fanget i midtvandet tæt på store skallestimer – på stor gummiagn.

Rovfiskene kan du fiske både med kunstig agn og natulig agn. Ofte skal agnen fiskes langsomt og livligt, men der er også dage, hvor kraftigt farvede agn fisket med store udslag er bedst.. Ja, og så er små agn også af og til meget effektive til selv store gedder, hvis de er fokuserede på små byttefiskestimer.. Jeg har selv haft stort held med skumrings og nattefiskeri med død agn på bunden – I kan se en film om sådant fiskeri på linket HER

Kort sagt, er rovfiskene ofte samlet på små områder af søerne, moserne og åerne de næste måneder – så find dem – og få succes!

Knæk og bræk derude!

Frank Sjøgreen