Pighvarren hugger igen!

Pighvarren hugger igen!

Efter flere ugers kold nordvestenvind, er vinden nu ved at dreje mod østligere retninger og temperaturen kommer desuden til at stige. Det betyder, at de pighvarrer, som mange har savnet ved vestkysten i den seneste tid, kommer i hugget igen indenfor de næste få dage.

Skøn pighvar fra Vejers strand på GULP Tobis ophænger.

Det er ikke fordi pighvarren har været væk – det skyldes, at der har været flere faktorer, som nedsætter deres bidelyst.

  1. Uklart vand. Pighvarren jager meget med synet, og uklart vand gør, at den ikke så let ser dine agn. Især nord og nordvestenvind har det med at plumre vandet ved de populære strande, som Vejers, Børsmose og Henne. Et par dage med østenvind, så bliver det hurtigt bedre – dog uden garantier, da strøm og dønning også har betydning..
  2. Temperaturfald. Det kystnære vand er meget følsomt for fald i lufttemperaturen, så når temperaturen stiger 5-10 grader de næste dage, kommer fiskene mere i bidelyst! Det koldere vand har også holdt deres byttedyr ved bunden, og så er det sværere at fange dem.
  3. Store bølger. Bølger generer egentlig ikke pighvarren, og lidt bølger er faktisk ofte bedre, end blikstille vand, men meget mere end 7-8 m/s vind fra nordvest, vest og nord er ikke en fordel..

Agn

Pighvarren er på ingen måde kræsen, og det handler derfor ikke så meget om farven, men mere om, hvad agnen skal veje for at gå rigtigt i vandet. Jeg har som regel fiskelignende blink og småpirke på 18-60 gram med i tasken. Gerne i sølv eller messing/blå. Kystwobblere er også rigtig gode! I svag strøm og vind, kan 18 gram være rigeligt, hvor 40-60 kan være nødvendigt, når strømmen løber hårdest eller der er meget vind/bølger. Blinket skal ramme bunden ofte under indspinningen, da det lokker fisken. Det er VIGTIGT at der er krog på blinket i god kvalitet (Enkelt eller trekrog) da det er tæt på halvdelen af alle store pighvar der hugger direkte på blinket! Man kan også sagtens bruge en jigg med gummidyr (Gerne med duft) i stedet for blinket, eller sætte et gummidyr med duft/fiskestrimmel på blinkets krog. Det lokker endnu mere, og kan især være en fordel på dage med lidt uklart vand eller på dage, hvor fiskene er sky. En eller to ophængere er også en fordel, da nogle hvarrer hellere tage de mindre ophængere.. Ophængerne kan sagtens være et par makrelfluer eller små torskefluer, som man eks. laver af et overklippet makrelforfang. Jeg bruger dog hellere gummidyr med duft, eks. GULP Tobis, der afgiver lokkende dufte. Fordelen med lokkedufte er, at man oftere får bifangster, som store skrubber.

Se videoen HER hvor jeg binder et velfangende pighvarrig.

Fiskepladser/metoder

Der er masser af fine kystpladser i landet. I de seneste år er især Henne, Vejers og Børsmose blevet kendte for deres flotte pighvarrer, men der er masser af andre meget givende kystpladser, og endnu flere, der bare ikke er udforsket/fundet endnu.. Eks. er de sandede kyster syd for Sæby rigtig gode pladser, og lige syd for Grenen i Nordjylland kan også opleves fornemt fiskeri. Desuden er kysterne omkring Bønnerup, Glatved, Sletterhage, Samsøs nordvestkyst, Langelands og mange flere gode pladser..

Fiskene fanges ofte på MEGET lavt vand, og de skal fiskes aktivt, altså på indspinning med ovenstående agn. Fisk altid fra land til at starte med. De fleste fanges helt inde i bølgeslaget på få cm. vand. De fleste fisk fanges ved højvande, hvor nye fisk kommer ind, og de er mindre sky, men fiskene kan sagtens fanges ved lavvande også. Her er fiskene ofte en smule mere sky og der skal fiskes en smule langsommere – men de kan sagtens lokkes til hug! Jeg går sjældent ud til mere end knædybt vand, og har oftest polariserede briller på, så jeg kan spotte følgende fisk. Hvis en følgende fisk, lægger sig på bunden tæt bed dig, når du trækker agnen op, kan den meget ofte lokkes til hug, ved at sænke en duftende ophænger ned foran den og nøkke lidt.

Se et afsnit af Fangstgaranti HER, hvor Morten og jeg var på vestkysten efter pighvar.

Fiske langs med kysten og ikke lige ud. Det er bedre at fiske i 45 graders vinkel udad eller helt langs land, hvis du går i knædybt vand. Der stor overraskende mange store fisk HELT inde..

Et par dejlige østkystflade!

Opsøg gerne revlebruddene og udløb fra vandløb (Dog kun vandløb uden fredningszone, naturligvis). Pighvarrerne står ofte mere koncentreret her. Revlebruddene flytter sig hele tiden, og man kan spotte dem ved at kigge efter bølgerne. Da revlebruddene har dybere vand, knækker bølgerne ikke så meget over dem, hvor de knækker over revlerne. Revlebruddene opstår, når bølgerne skyller ind over revlerne og ophobes bag dem. På et tidspunkt, bryder det ophobede vand gennem revlen og danner en smal strømrende (Hestehul), hvor vandet strømmer ud igen. Pighvarren ynder at stå på indersiden og ydersiden af disse strømrender, men ikke midt i strømmen.

Revlebrud set ved lavvande.

Knæk og bræk derude!

Frank Sjøgreen