MONSTERSILD på vestkysten!

MONSTERSILD på vestkysten!

Stavsilden er kommet. Ikke en almindelig sild, men en anden art, som kan bliver over en halv meter lang, og fighter, så det synger i linen!

Her er den – monstersilden! (stavsild)

Stavsilden træffes langs det meste af den jyske vestkyst fra Hvide Sande og nordover til et stykke nord for Hirtshals. Største koncentrationer findes oftest ved Thorsminde og Hvide sande sluser, da de store sild faktisk er på gydetræk, men der fanges også en del fra moler og høfder langs den smukke vestkyst. Fiskene foretrækker, som makrellen, klart vand, så svag vinde eller perioder med østenvind er klart at foretrække! Sildene trækker, som havørrederne, op i vores åer for at gyde, og svømmer derefter til havs igen for at æde.

Bombarda, 2 meter nylonline og enkeltkrog str. 4 med en hornfiskestrimmel.

Fisken kommer nær kysterne i juni, og kan fanges hen til start september.

Stavsilden fanges oftest under makrelfiskeri, hvor de gerne tager både blink og makrelforfangets ophængere, og giver en rigtig god fight! Målrettet fiskeri med mindre blink på 5-10 gram, eller flådfiskede fiskestrimler af eks, sild, hornfisk eller makrel, er fremragende, fisket i 1½-2 meters dybde er sagen! Nogle dage hugger stavsildene voldsomt og brutalt, mens de andre dage, kan være forsigtige – Og forsigtige var de, da jeg prøvede lykken ved Hvide sande sluse onsdag aften den 24/6-2020.

En af dagens mange bifangster under “sildefiskeriet”

Jeg troede egentlig, at der ville være masser af lystfiskere, da grænserne jo er blevet åbnet, men jeg havde næsten hele sluseplatformen for mig selv, så alt var godt – så godt, at jeg kunne rigge en stang op med bombarda og hornfiskestrimmel til fiskeri efter hornfisk, makrel og stavsild, og en lille UL prop med let grej og krogsr. 10 med hornfiskestrimmel fisket 2 meter nede, der kunne fiske nogle meter foran molekanten, så der kunne komme lidt arter på land.

Her bruges en lille dåse splithagl på linen, som bidmelder og linestop,

For at gøre en lang historie kort, gav aftenen 3 sild og en hornfisk på sildefoirfang og kastepirk, mens bombardaen tog 3 hornfisk. Den lille UL stang, fangede 1 makrel, en lille hvilling, en lille sej, skrubbe, en hornfisk, og desuden en prægtig stavsild på 48 cm, der fightede vildt på det lette grej. Sikke en fantastisk aften!

En god aftenfangst!

Stavsilden er fyldt med ben, så den er flot at fotografere, en madmæssigt lidt en udfordring. Jeg sætter derfor ud igen, hvis muligt, med mindre den skal bruges til agn.

Knæk og bræk derude!

Frank Sjøgreen