Havbars! Vestkysten kalder!

Havbars! Vestkysten kalder!

Endelig!! Efter laaang tids venten med vestenvind, vil vinden endelig dreje i østlige retninger til weekenden, og kun svage vinde derefter i nogle dage – og temperaturen vil stige. Vandet vil dermed klare op, hvilket er meget vigtigt for at få optimalt fiskeri efter havbars (og makrel for den sags skyld, da de også kommer ind til kysten igen efter et par dage med fralandsvind!).

Lars fra Team Magnus med lækker havbars taget på spin.

Fra starten af juni og hen til midt oktober, kan der opleves et fantastisk fiskeri efter havbarsen, og august og september er højsæson!

Havbarsen har et mindstemål på 42 cm., og havbarsen er syd for Hanstholm havn kun tilladt at fiske som C&R (skal genudsættes). Dog må en fisk over målet hjemtages ved rekreativt fiskeri (med stang). Fra Hanstholm havn og nordpå er den ikke fredet, og her kan fisk over mindstemålet hjemtages. Husk dog ikke at tage mere med hjem end du kan spise og husk at bestanden er følsom for overfiskeri. Ligeledes er der ingen fredning i sund og bælter, samt langs de østvendte kyster. Her fanges der dog ikke ret mange fisk… Der fanges klart flest i det nordvestlige af vestkysten. Havbarsen kommer vidt omkring og kan fanges både over ren sandbund, over stenbund, ved høfder, fra havne og meget mere. Jeg vil primært anbefale at starte sin søgning fra høfderne lige syd for Thorsminde og nordpå. Kyster med sten, rev og eks. bunkers ude i vandet virker, som rev, som holder på havbarsen i længere tid end på sandbund. Fiskene kan både fanges dybt, men også helt inde i bølgeslaget, så der er ingen faste regler.. De elsker blanke, fiskelignende blink og kystwobblere, og de helt store, gerne eks. en død sild eller krabbe, der driver lige hen over bunden..Af gode steder kunne nævnes:

 • Høfderne og strandene mellem dem fra Fjaltring Kirke over Trans, Ferring og til Bovbjerg.
 • Høfderne og strandene mellem disse fra Langerhuse til indløbet i Limfjorden ved Thyborøn. Især de høfder, hvor stenene fortsætter et stykke ud under vandoverfladen er nærmest sikre steder!
 • Høfderne fra Agger lige nord for Limfjorden og nordpå.
 • Molen ved Nr. Vorupør
 • Pynten ved Klitmøller
 • Hanstholm havns ydermoler og den gamle mole nord for havnen + stranden mellem disse (Meget spændende bund).
 • Vigsø ved bunkerne.
 • Bulbjerg klint (Klinten fortsætter i et stenrev ud i vandet).
 • Saltum Strand
 • Løkken mole
 • Skallerup klit høfderne og strandene mellem disse.
 • Kysten syd for Hirtshals. Spændende sten/revbund.
 • Hirtshals havns ydermoler
 • Bølgebryderne vest for Skagen
 • Bølgebryderne ved Skagen fyr (øst).
Makrellen kommer også til kysten igen efter et par dages fralandsvind.

Klik eks. ind på google maps eller kraks kort og vælg satellitfotos. Her ser man tydeligt bølgebrydere, moler og stenrev.. Mulighederne og fiskepladserne er næsten uendelige – især, da havbarsen også genre opholder sig over sandbund eller småsten/grus, hvis der er føde i nærheden..

Havbarsen er slet ikke kræsen, men han godt lide fart på agnen og den fiskes lidt, som havørredspin. Skift gerne retning på agnen og lav spin-stop under indhaling. Havbarsen er en uhyrlig stærk fighter med meget skarpe gællelåg og piggede rygfinner – så de bør håndteres med forsigtighed.. De er dog ikke giftige.

Med disse ord, ønskes i en fantastisk sensommer, og havbarsjagt!

Knæk og bræk derude!

Frank Sjøgreen